Tarieven spring (op)groeien Amersfoort

De tarieven van het aanbod van Spring (op)groeien vindt u in de tabel. Spring (op)groeien staat open voor overleg mocht het bedrag niet passen binnen uw budget. Daarnaast vergoeden steeds meer verzekeringen Mindfulness voor kinderen, ouders & professionals. Tevens bestaat de mogelijkheid dat Mindfulness vergoed wordt door het Jeugdfonds Cultuur, als blijkt dat Mindfulness van belang is voor de ontwikkeling van uw kind. Via de GGD, school, huisarts of het wijkteam kunt u een verwijzing aanvragen. De naam Spring (op)groeien is bekend bij het Jeugdfonds Cultuur. Vindt de training plaats op school, dan is het tarief in overleg met school en mij.

* Deze tarieven zijn inclusief intake en evaluatie gesprek, tussentijdse informatieve mails, overige materialen, iets te drinken en eten.  En een boek met downloads van Eline Snel; “Stilzitten als een kikker” of “Ruimte geven en dichtbij zijn” of “De kleine kikker” (afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren). Deelnemers aan de cursus “mindful ouderschap” ontvangen ook het “Werkboek mindfulness in opvoeding en onderwijs”

** Dit tarief is per ouder, neemt u samen met uw partner deel dan is het tarief €725.

*** Dit tarief is per persoon, komt u als ouder samen met uw kind dan is het tarief €25.